Ostureeglid EE
Klienditeenindus
telefon I-V 9:00-17:00:
EE: +372 580 45252
LT: +370 613 90482
LV: +371 613 03010

Ostureeglid EE

Käesoleva e-poe reeglid (edaspidi – Reeglid) ning Privaatsuspoliitikast – müügilepingu kohustuslik ja lahutamatu osa. Ostu-müügilepingu on sõlminud omavahel  OÜ „TOBIS“ (edaspidi – TOBIS, Meie) ja OÜ „TOBIS“ klient (edaspidi – Klient, Teie) ning tutvunud e-poe: www.tobis.lt, www.tobis.lv, www.tobis.ee, www.etobis.com (edaspidi– e. pood) kauba ostu – müügitingimustega. Leping määrab TOBIS´e ja Teie kohustused, mis on seotud kauba ostu ja müügiga e-poes.

I. Üldsätted
1. E-poe teenuseid on õigus kasutada:
    1.1. tegutsemisvõimelistel füüsilistel isikutel, kes on mitte alla 18 aasta vanused;  
    1.2. alaealised alates viieteistkümne kuni kaheksateistkümne aastased isikud peavad omama vanemate, kasuvanemate või hooldajate luba, väljaarvatud juhtudel, kui on iseseisvalt disponeeritav enda poolt teenitud raha või stipendiumiga;  
    1.3. juriidilistel  isikutel;
    1.4. kõigil eelnevalt äranäidatud isikute volitatud esindajatel.
2. Kui Te soovite kasutada e-poe teenuseid, olete Te kohustatud registreeruma e-poe kasutajaks. Registreerumist loetakse õnnestunuks ja kehtivaks, kui Te olete esitanud elektroonilisel teel informatsiooni enda kohta ja olete läinud üle järgmiste toimingute juurde (järgmisele tasemele).
3. Teie poolt esitatud isiklikud andmed (nimi, perekonnanimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber) on e-poes registreeritavad, ja töödeldavad juhindudes Leedu Vabariigi Isikuandmete õiguskaitse seadusest  Nr. IX–1296 ning kirjeldatud  „Privaatsuspoliitikast“.
4. Kauba hinnad, mis on äranäidatud e-poe kauba kataloogis, kehtivad vaid nende kaupade ostmisel e-poest. Kauba hinnad on e-poes äranäidatud € (eur) koos allahindluste ja käibemaksuga, kui klient on käibemaksukohuslane, ilma käibemaksuta, kui klient ei ole käibemaksukohuslane. Kohaletoimetamise hinnad ei ole kauba hinna  sisse arvestatud. Toote väljanägemine ei pruugi vastata pildilolevale.
5. Ostu– müügileping Teie ja TOBIS´e vahel loetakse sõlmituks siis, kui Te  olete e-poes täitnud ostukorvi, näidanud ära kohaletoimetamise aadressi, valinud maksmisviisi ja tutvunud (peale läbilugemist klikite nupule „Nõustun Eeskirjadega“) käesolevate Reeglitega, klikkinud nupule  „Tellimuse kinnitamine“. TOBIS´e ja Teie vahel sõlmitud leping on säilitatav e-poes.
6. Ostu-müügilepingu sõlmimise kohta informeerib Teid TOBIS, saates välja teate Teie poolt äranäidatud e-posti aadressile.

II. Teie õigused ja kohustused
7. Te võite valida ja tellida mistahes toote e-poe kataloogis esitatud toodete seast. Maksevaluuta € (eur). Allahindlust ja kuponge ei saa summerida. Palun tehke uus  tellimus ja kasutage teist allahindlust või kupongi. Kupongi soodustusi rakendatakse toote hinnast ilma KM.
8. Kasutades e-poe teenuseid nõustute Te käesolevate ostu-müügilepingu tingimustega ja olete kohustatud neist kinni pidama.
9. E-poe registreerumisvormil olete Te kohustatud esitama põhjalikke ja õigeid andmeid. Kui Teie isiklikud andmed muutuvad, olete Te kohustatud neid ka  e-poes uuendama.
10. Te vastutate kõigi toimingute eest, mis on tehtud e-poe kasutamisel.
11. Samal isikul on keelatud registreeruda ja kasutada e-poe teenuseid mitme erineva nime alt.
12. Te olete kohustatud tellitud kaupa vastu võtma. Kui Te keeldute ilma veenvate põhjusteta tellitud kaupa vastu võtmast, olete Te kohustatud katma kauba kohaletoimetamise kulud.
13. Te kohustute mitte müüma edasi kolmandatele isikutele enda registreerumise- ja liitumisandmeid. Kui Te olete enda liitumisandmed kaotanud, peate sellest viivitamata informeerima TOBIS´t. TOBIS ei vastuta kolmandate isikute tegude eest, mis on tehtud kasutades Teie liitumisandmeid kuni hetkeni, mil olete TOBIST informeerinud enda isikuandmete kadumise/võimaliku kasutamise kohta  ja võimaluseni, et e-poe administraator saab Teie liitumisandmeid muuta. Vastasel juhul on  TOBIS´el õigus arvata, et toiminguid tegite  e-poes Teie.  
14. TOBIS ei vastuta kolmandate isikute tegude eest, kui sellised isikud on, kasutades Teie pangasüsteemi, Teie ostu-müügi lepingu alusel kasutanud  e-poe teenuseid.

III. TOBIS´e õigused ja kohustused
15. Kui registreerumise ajal või hiljem on esitatavad valed, ebatäpsed, eksitavad või mitte kõik esitamiseks nõutavad andmed, või kui Te ei pea kinni muudest kohustustest, mis on käesolevate Reeglitega ette nähtud, siis on TOBIS´el õigus viivitamata registreering katkestada ja kustutada Teie andmed süsteemist või piirata Teie e-poe teenuste kasutamise õigusi. Teie  poolt esitatud valeandmete tulemusel tekkivate arusaamatuste eest olete vastutav ainult Teie ise.
16. TOBIS jätab endale õiguse ilma eelnevalt hoiatamata peatada või katkestada Teie e-poe registreering ja teenuste kasutamise õigused, kui on eeldust arvata, et Te tegelete lubamatu tegevusega või püüate muul viisil kahjustada e-poe tööd või stabiilset tegevust.
17. TOBIS kohustub looma Teile kõik tingimused e-poe poolt pakutavate teenuste kasutamiseks.
18. Kui ettearvamatute asjaolude tõttu ei ole võimalik Teile toimetada Teie poolt tellitud toodet, kohustub TOBIS Teile pakkuma analoogilist toodet.  Kui Te peaks analoogilise toote vastuvõtmisest loobuma, tagastatakse Teie poolt makstud raha  72 tunni jooksul, juhul, kui Te tegite ettemaksu.
19. Kauba eest saate Te tasuda ettemaksuna tehes pangaülekande.
20. Saate maksta kaupade eest, kasutades:
      20.1 PaySera www.paysera.lt süsteem.
      20.2 Paypal süsteem.
      20.3 Raha kuller.

IV. Kauba kohaletoimetamine
20. Peale kauba eest tasumist kohustub TOBIS toimetama selle Teile, Teie poolt äranäidatud aadressile, Leedu piires,  5–7 tööpäeva jooksul.
21. Teile kauba kohaletoimetamiseks kasutab TOBIS kulleriteenust. Kui ostate kaupa suurema summa eest, kui  40€ koos käibemaksuta, on kaup kohaletoimetatav tasuta, kui väiksema summa eest, siis on kohaletoimetamise eest võetav lisatasu 6€ koos käibemaksuta. TOBIS´el on õigus muuta kohaletoimetamise tingimusi.  
22. Kui olete saadetise saatekirja allkirjastanud, loetakse, et saadetis on üle antud (kohale toimetatud) sobivalt.  
23. Kauba kohaletoimetamise ajal olete Te kohustatud koos kulleriga kontrollima saadetise seisukorda. Kui märkate saadetise juures defekti, olete Te kohustatud märkima selle ära saadetise saatelehele, kirjutama vabas vormis saadetise defekti akti  ning saatma selle meile. Kui olete saatelehe allkirjastanud ilma märkusteta, tähendab, et saadetis on antud üle korrektselt.
24. Kauba kohaletoimetamise hind on Leedu Vabariigi piires selline, nagu on äranäidatud e-poe tellimuste esitamise süsteemis kauba tellimuse esitamise hetkel.
25. TOBIS ei vastuta Kliendi poolt tellitud kauba kadumise või hilinenud  kohaletoimetamise eest, kui see on juhtunud kolmandate isikute süü läbi või seoses asjaoludega, mida TOBIS ostu-müügilepingu sõlmimise ajal mõistlikult kontrollida ei saanud ja nende asjaolude tekkimist ja tagajärgi takistada ei olnud võimalik.

V. Kauba tagastamine
26. Kauba tagastamiseks on rakendatav Leedu Vabariigi majandusministeeriumi 15. juuni 2012.a. märts „Seoses asjade tagastamise ja vahetamise eeskirjade kinnitamisega“. 
27. Kui on tagastatav ebakvaliteetne toode, kohustub  TOBIS võtma selle vastu ja vahetama sarnase kauba vastu.  Juhul, kui TOBIS´el ei ole sarnast kaupa, tagastatakse Teile kauba eest tasutud raha. Kliendi poolt tasutud raha on  tagastatav mitte hiljem, kui 10 tööpäeva jooksul alates Kliendi poolt tagastatava kauba kohaletoimetamisest TOBIS´ele. Klient ei saa tagastada sellist kaupa, mille tagastamise võimalusi ei näe ette Leedu Vabariigi õigusaktid. Enne kauba tagastamist on Klient kohustatud müüjaga ühendust võtma.  
28. Tagastav kaup peab olema täielikult komplekteeritud, riided ja jalanõud ei tohi olla rikutud ega kantud. Te olete vastutav kauba täieliku komplekteerimise eest. Kui kaup ei ole täielikult komplekteeritud, siis seda tagastamiseks vastu ei võeta.
29. TOBIS sooviks, et kaup oleks tagastatav samas pakendis, milles see oli väljastatud. Pakend peaks olema rikkumata, puhas ja sobivalt ettevalmistatud ja pakitud.  
30. Leedu Vabariigi tsiviilkoodeks näeb ette, et Teil on õigus loobuda ostu-müügilepingust, teavitades meid  sellest kirja teel (e-posti teel: info@tobis.lt või posti teel: M. K. Čiurlionio g. 111, 66161 Druskininkai) 14  (neliteist) tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamise päevast.
31. Soovides loobuda ostu-müügilepingust, olete Te Reeglites äranäidatud tähtaja jooksul kohustatud Reeglite 30. punktis äranäidatud kontaktaadressil teavitama kirja teel lepingust loobumisest.   Lepingust loobumise kinnituse kohta saate informatsiooni Teie poolt äranäidatud e-posti teel. Kui Te ei ole 24 tunni jooksul kinnitust saanud, siis olete Te kohustatud pöörduma telefoni teel TOBIS´e poole. Kui kaup oli Teile kohale toimetatud, siis Lepingust loobumisel, peate Te 3 (kolme) tööpäeva jooksul ostetud Kauba tagastama ja Teie poolt tagastatav kaup  peab vastama Reeglite 29. punkti nõuetele.  Lepingust loobumisel tagastatakse Kauba eest tasutud raha 5 (viie) tööpäeva jooksul alates kauba tagastamise päevast.
32. Teil ei ole õigust ostu-müügilepingust loobuda, kui:  
      32.1. Olete kauba rikkunud või kauba välimus on muutunud; kui pakendi välimuse muutused olid kauba ülevaatamiseks vältimatud, ei ole need muutused rikkumisena arvestatavad.  
      32.2. Teil ei ole kauba soetamise tõendit (ostukviitung või arve, mis on antav koos kaubaga).  

VI. Lõppsätted
33. TOBIS jätab endale õiguse peatada, enda äranägemise järgi täiendada, muuta käesolevaid Reegleid ja muid Reeglitega seotud dokumente, informeerides Teid sellest e-poe veebilehel. Reeglite täiendused või muutused jõustuvad alates nende väljakuulutamise päevast, s.t. alates sellest päevast, mil need on üleslaetavad e-poe veebilehele.  
34. Kui Te ei ole nõus Reeglite toimetuste või  muudatustega, on Teil õigus neist loobuda tingimusel, et kaotate e-poe teenuste kasutamise õiguse. 
35. Kui peale Reeglite muutumist kasutate Te ikka edasi e-poe poolt osutatavaid teenuseid, tähendab, et olete nõus Reeglite toimetuste või muudatustega.  
36. Kõik arusaamatused seoses käesolevate Reeglite täitmisega on lahendatavad läbirääkimiste teel. Kui 30 (kolmekümne) päeva jooksul ei õnnestu kokkuleppele jõuda, on arusaamatused lahendatavad edasi Leedu Vabariigi seadustega määratud korras.  
37. Käesolevad Reeglid on kooskõlas Leedu Vabariigi seadustega.  
38. TOBIS ei vastuta teiste ettevõtete veebilehtedel esitatava informatsiooni eest, isegi kui Klient satub neile veebilehtedele läbi TOBIS e-poes olevate viidete.
39. TOBIS´el on õigus igal ajal, ilma eelneva hoiatamiseta piirata  või peatada Kliendi võimalus kasutada e-poe poolt osutatavaid Teenuseid, samuti on tal õigus lõpetada e-poe tegevus.